2460 QCL机芯

编号2460 QCL
自动上链 Caliber

规格

  • 2460 QCL

  • 自动上链

  • 29 (11¼''')

  • 5.4

  • 308

  • 27

  • 40

  • 28800 v.p.h. (4 Hz)

  • 小时, 分钟, 中央秒针, 星期视窗, 停秒装置, 月份视窗, 指针式日历显示, 精准月相盈亏显示

Vacheron Constantin - 2460 QCL - 尋找專賣店

尋找專賣店

精品店